• Grafika zdjęcie główne góra strony

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-07-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-07-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • wg. załącznika do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. "o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych":
 • 1.3.1-brak informacji i relacji;
 • 1.3.4 -brak orientacji poziomej strony;
 • 2.1.1 - brak obsługi wszystkich treści za pomocą klawiatury;
 • 2.1.2 - brak pułapki na klawiaturę;
 • 2.1.4 - brak skrótów klawiaturowych;
 • 2.4.2 - tytuł strony nie spełnia wymagań;
 • 2.4.7 - patrz 2.1.1;
 • 2.5.4 -brak aktywowania ruchem;

Wyłączenia

 • Prokuratora Regionalna we Wrocławiu wyjaśnia , iż na zasadzie art. 3 ust. 2 pkt. 8 USTAWY, z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, ustawy tej nie stosuje się do poszczególnych elementów, strony internetowej tej jednostki organizacyjnej prokuratury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jarosław Rybczyński - prokurator.
 • E-mail: jrybczynski@wroclaw.pr.gov.pl
 • Telefon: + 48 71 330 68 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prokuratura Krajowa we Wrocławiu
 • Adres: ul. Postępu 3
  02-676 Warszawa
 • E-mail: biuro.podawcze@pk.gov.pl
 • Telefon: 221251875

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu – lokalizacja: ulica Piłsudskiego 76-78,

 • Do budynku można dostać się głównym wejściem od ulicy Piłsudskiego, jednak ze względu na duże i ciężkie drzwi oraz wysoko umieszczony przycisk domofonu - niemożliwy jest samodzielny wjazd wózkiem inwalidzkim.
 • Zamki elektromagnetyczne przy drzwiach na piętrach mogą utrudniać samodzielne poruszanie się  po budynku.
 • Na parterze (przy stanowisku ochrony) znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca przemieszczenie na korytarz z windą, dzięki której można dostać się na dowolne piętro w budynku.
 • Na każdym piętrze przy windzie znajduje się toaleta damska, która jest toaletą przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prosimy o kontakt z wyznaczonym pracownikiem prokuratury pod nr tel. 71 3306849, który udzieli pomocy i wsparcia

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu - lokalizacja: ulica Piłsudskiego 15,

 • Jednostka posiada specjalny podjazd do budynku od ulicy Lelewela. Na parterze znajduje się winda, którą można dostać się na 4 piętro, gdzie znajdują się pomieszczenia prokuratury. Przy drzwiach wejściowych znajduje się stanowisko ochrony.
 • Wszystkie pomieszczenia jednostki zlokalizowane są na jednym poziomie co nie wymaga korzystania ze schodów lub windy.
 • W prokuraturze tej brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prosimy o kontakt z wyznaczonym pracownikiem prokuratury pod nr tel. 71 3306849, który udzieli pomocy i wsparcia

Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu – lokalizacja: ul. Kolejowa 63/65

 • Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku. Głównym problemem jest brak możliwości poruszania się po schodach wewnątrz budynku oraz brak windy.
 • W prokuraturze tej brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Prosimy o kontakt z wyznaczonym pracownikiem prokuratury pod nr tel. 71 3352630 lub 71 3352618, który udzieli pomocy i wsparcia
 
 
 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Prokuratura Regionalna we Wrocławiu – lokalizacja: ulica Piłsudskiego 76-78,

Prosimy o kontakt z wyznaczonym pracownikiem prokuratury pod nr tel. 71 3306849, który udzieli pomocy i wsparcia;

 • Prokuratura Regionalna we Wrocławiu - lokalizacja: ulica Piłsudskiego 15,

Prosimy o kontakt z wyznaczonym pracownikiem prokuratury pod nr tel. 71 3306849, który udzieli pomocy i wsparcia

 • Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu – lokalizacja: ul. Kolejowa 63/65;

Prosimy o kontakt z wyznaczonym pracownikiem prokuratury pod nr tel. 71 3352630 lub 71 3352618, który udzieli pomocy i wsparcia

 

 

Inne informacje i oświadczenia

brak