• Grafika zdjęcie główne góra strony

Wydział IV Organizacyjny

Naczelnik Wydziału
Prokurator Justyna Trawicka-Brzezińska
Kontakt przez sekretariat wydziału: tel. 71 3306849, fax. 71 3306809
adres poczty elektronicznej: sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl

 

Zadania Wydziału

 1.     organizacja pracy prokuratury regionalnej i podległych jednostek prokuratury;
 2.     sprawy kadrowe i szkolenia;
 3.     sprawozdawczość i statystyka;
 4.     rozpoznawanie skarg i wniosków;
 5.     działalność rzecznika dyscyplinarnego;
 6.     działalność rzecznika prasowego;
 7.     udostępnianie informacji publicznej;
 8.     nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;
 9.     koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 10.     opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;
 11.     koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych;
 12.     zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w prokuraturze regionalnej;
 13.     opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem VI Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 14.     współpraca z Wydziałem VI Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 15.     opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;
 16.     wykonywanie analizy kryminalnej;
 17.     administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych, Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 18.     administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury regionalnej;
 19.     administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie ePUAP;
 20.     obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 21.     obsługa wideokonferencji;
 22.     prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 23.     wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Regionalny, a w zakresie Działu Wizytacji - Zastępca Prokuratora Regionalnego.