• Grafika zdjęcie główne góra strony

Wydział II ds. Przestępczości Finansowo - Skarbowej

p.f. Naczelnia Wydziału
Prokurator Natalia Wieczorek
Kontakt przez sekretariat wydziału: tel. 71 3306874, fax. 71 3352615
adres poczty elektronicznej: sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl

Zadania Wydziału

  1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw finansowo - skarbowych względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 ust 6 kodeksu karnego;
  2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy, w sprawach o przestępstwa gospodarcze, inne niż należące do właściwości Wydziału wskazanego w § 2 ust. 1, przejętych przez Prokuraturę Regionalną ze względu na ich zawiłość lub szczególną wagę;
  3. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw linansowo skarbowych;
  4. udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
  5. obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
  6. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach okręgowych;
  7. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego