• Grafika zdjęcie główne góra strony

Wydział I ds. Przestępczości Gospodarczej

p.f. Naczelnia Wydziału
Prokurator Kazimierz Orzechowski
Kontakt przez sekretariat wydziału: tel. 71 3306882, fax.71 3352615
adres poczty elektronicznej: sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl

Zadania Wydziału
  1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy, w sprawach dotyczących najpoważniejszych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;
  2. prowadzenie i nadzorowanie wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę o której mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;
  3. koordynowanie w podległych jednostkach organizacyjnych w okręgu Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przez prokuratora wyznaczonego odrębnym zarządzeniem Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu, spraw o przestępstwa z wykorzystaniem internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość);
  4. udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ramach pomocy prawnej, z wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
  5. koordynowanie postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki, w sprawach czynów przestępnych popełnionych przeciwko obrotowi gospodarczemu;
  6. obrót prawny z zagranicą w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
  7. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach okręgowych;
  8. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w prokuraturach rejonowych.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.