• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zarzuty dla wystawiających fikcyjne faktury

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prowadzi śledztwo o sygn. RP II  Ds. 20.2017, w toku którego ustalono, iż  w okresie od września 2014r. do czerwca 2017r. w Świdnicy pod szyldem firmy SMK-TECH Krzysztof M. wystawiono faktury VAT o wartości     brutto nie mniejszej niż 7.969.452 zł, dokumentujące sprzedaż towarów i wykonanie usług, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a następnie faktury te ujęte zostały w składanych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy deklaracjach podatkowych, skutkujących narażeniem podatku VAT na uszczuplenie, a nadto, że w okresie od września 2014r. do czerwca 2017r. we Wrocławiu osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach firmy TRANS-DAN Sp. z o.o.  posługiwały się  217 fakturami VAT o wartości brutto nie mniejszej niż 7.969.452 zł, dokumentującymi sprzedaż towarów i wykonanie usług na jej rzecz przez firmę SMK-TECH  Krzysztof M, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

W postępowaniu do tej pory zarzuty przedstawiono dwóm osobom - Dariuszowi Z. i  Danielowi W.

Pierwszemu z nich zarzucono, że podrobił 217 faktur VAT, wypełniając je danymi firmy SMK - TECH  Krzysztof M., a następnie faktury te przekazał  Danielowi W. - celem ich  ujęcia w ewidencjach - rejestrach zakupów i sprzedaży oraz rejestrach VAT spółki TRANS-DAN sp. z o. o.,  a Daniel W. wykorzystał je do pomniejszenia podatku VAT i zawyżenia kosztów uzyskania przychodu firmy TRANS-DAN sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, przy jednoczesnym pomniejszeniu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wartość narażenia na uszczuplenie należności skarbowych - tj.  podatku VAT wynosi 1 491 796, 80zł, zaś uszczuplenie w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 973 364,00zł.

Wobec Daniela W. prokurator zastosował środki zapobiegawcze o  charakterze wolnościowym - poręczenie majątkowe w wysokości 50 000,00 zł oraz dozór policji, natomiast w stosunku do Dariusza Z. w dniu 15 marca 2018r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia zastosował tymczasowe aresztowanie na okres dwóch miesięcy.