• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Zarzuty dla jednego z zatrzymanych w sprawie warszawskiej reprywatyzacji

W związku z zatrzymaniem przez funkcjonariuszy CBA kolejnych osób w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, w  Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu przeprowadzono czynności procesowe.

Do tej pory zarzuty usłyszał urzędnik warszawskiego ratusza, któremu zarzucono, że będąc zatrudnionym na stanowisku głównego specjalisty Pierwszego Działu Nieruchomości Dekretowych m.st. Warszawy w Wydziale Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych w Biurze Gospodarki Nieruchomościami, w ramach powierzonych mu obowiązków przyjął korzyść majątkową w kwocie 20 000,00zł w zamian za przychylność i pozytywne rozpoznawanie wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Młynarskiej 48 na rzecz nabywcy roszczeń dekretowych, tj. o czyn z art. 228 § 1 k.k.

Wobec wymienionego prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym : poręcznie majątkowe w kwocie 10 000,00zł, dozór policji, zakaz opuszczania kraju, kontaktowania się ze świadkami oraz nakaz powstrzymania się od zatrudnienia w Biurze Spraw Dekretowych  Urzędu  Miasta Stołecznego Warszawy.