• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Wybrano przedstawiciela Zgromadzenia Prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu do Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym

W dniu 27 kwietnia 2018r. odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, którego przedmiotem był m. in. wybór przedstawiciela do Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.

Na ogólną liczbę 49 członków Zgromadzenia obecnych było 39 osób.

Obecni członkowie Zgromadzenia zgłosili dwie kandydatury do pełnienia funkcji przedstawiciela Zgromadzenia do Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym tj. Zastępcę Prokuratora Regionalnego - Ireneusza Czopka oraz Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze - Macieja Prabuckiego.

Innych kandydatów nie zgłoszono.

W wyniku tajnego głosowania członków Zgromadzenia kandydatura prokuratora Ireneusza Czopka uzyskała 26 głosów, zaś prokuratora Macieja Prabuckiego - 12 głosów, przy jednym nieważnym głosie.

Komisja Skrutacyjna wybrana jawnie uznała głosowanie za ważne, a przedstawicielem Zgromadzenia Prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu do Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym został prok. Ireneusz Czopek, który podziękował zebranym za okazane zaufanie.