• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Sześciu aresztowanych za produkcję wyrobów tytoniowych i przestępstwa podatkowe

W dniu 1 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia, na wniosek Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, tymczasowo aresztował sześciu członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalną produkcją wyrobów tytoniowych a następnie ich przemytem do krajów Unii Europejskiej. Z dokonanych ustaleń wynika, że grupa przestępcza działała w okresie od czerwca 2016 r. do 30 stycznia 2017 r. na terenie Dolnego Śląska i Ostrowa Wielkopolskiego.

Oprócz zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 258 § 1 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej) podejrzanym przedstawiono też zarzuty popełnienia przestępstw z art. 54 § 1 k.k.s. w zw. z art. 69 § 1 k.k.s. w zw. z art. 65 § 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s. polegających na uchylaniu się od opodatkowania i narażeniu Skarbu Państwa na uszczuplenie należności publicznoprawnych poprzez wyprodukowanie tysięcy kilogramów tytoniu do palenia o wielomilionowej wartości rynkowej. Podejrzani podejmowali produkowali też wyroby akcyzowe bez uprzedniego urzędowego sprawdzenia, a także przechowywali susz tytoniowy o wielomilionowej wartości, powodując narażenie uszczuplenia należności publicznoprawnej z tytułu podatku akcyzowego w łącznej kwocie nie mniejszej niż 25.071279 złotych.

Do chwili obecnej ustalono, że ilość wytworzonych wyrobów tytoniowych bez wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych wynosi nie mniej niż 8.700 kg tytoniu do palenia oraz 5.500.000 sztuk papierosów. Łączna wartość wytworzonych w ten sposób wyrobów tytoniowych wynosi nie mniej niż 9.654.869 zł.

Przestępstwo to zostało zakwalifikowane z art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U. nr 31, poz. 353 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s.