• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Spotkanie z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym

W związku z prowadzoną w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu koordynacją i monitoringiem postępowań dotyczących procederu tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”, a także mając na względzie treść Porozumienia Nr 3/2018 zawartego w dniu 11 października 2018 roku pomiędzy Prokuratorem Krajowym a Głównym Inspektorem Farmaceutycznym w sprawie współpracy w obszarze przeciwdziałania nieprawidłowościom związanym z wytwarzaniem, importem i obrotem produktami leczonymi oraz substancjami czynnymi, w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu w dniu 26 kwietnia 2019r. zorganizowano robocze spotkanie koordynatorów poszczególnych prokuratur regionu wrocławskiego, koordynatora tej kategorii spraw na poziomie Prokuratury Krajowej, przedstawicieli Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie, Dolnośląskiego i Opolskiego Inspektoratu Farmaceutycznego, funkcjonariuszy KWP we Wrocławiu i Opolu, zajmujących się problematyką „odwróconego łańcucha dystrybucji leków” .

Spotkanie odbyło się w siedzibie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przy udziale: Pawła Piotrowskiego - Głównego Inspektora Farmaceutycznego, prok. Elżbiety Orzeł - koordynatora tej kategorii spraw na poziomie Prokuratury Krajowej, Piotra Michalskiego - Koordynatora Biura Dyrektora Generalnego Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie, Joanny Szajnik - Solskiej - Dyrektora Departamentu Nadzoru Głównego Inspektoratu  Farmaceutycznego w Warszawie, prokuratorów – koordynatorów regionu wrocławskiego, Grzegorza Marszałka Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu, Jarosława Grajcar -  Zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Opolu, Anny Dąbrowskiej - Zastępcy Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora  Farmaceutycznego, Urszuli Sławińskiej - Zagórskiej - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Jarosława Kalinowskiego - przedstawiciela Dolnośląskiego Urzędy Celno -Skarbowego we Wrocławiu, Dariusza Hyjek - przedstawiciela Opolskiego  Urzędu Celno - Skarbowego.

Przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z prawidłowością ukierunkowania postępowań w kontekście cech charakterystycznych dla procederu „odwróconego łańcucha dystrybucji leków”, sposobu zakwalifikowania poszczególnych zachowań, projektowane zmiany ustawy Prawo farmaceutyczne w aspekcie przepisów karnych wskazanej ustawy, a także kwestie efektywnej współpracy z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym oraz Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi o jakiej mowa w powołanym Porozumieniu Nr 3/2018 Prokuratora Krajowego z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.

Z ramienia Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu w spotkaniu uczestniczyła prokurator Urszula Kochan - Pietrzak.