• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Skierowano wniosek o areszt wobec warszawskiego przedsiębiorcy Mirosława B.

W dniu dzisiejszym zakończyły się czynności przesłuchania w charakterze podejrzanego, zatrzymanego dnia 26 lutego 2019r. przez funkcjonariuszy CBA warszawskiego przedsiębiorcy i nabywcy roszczeń Mirosława B.

Podejrzanemu zarzucono, o czym informowano w poprzednim komunikacie, dwa czyny o charakterze korupcyjnym oraz jeden czyn o charakterze urzędniczym, w związku z reprywatyzacją nieruchomości warszawskich o adresach: ul. Mokotowska 63, ul. Mokotowska 40 i Emilii Plater 15.

Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosek o zastosowanie wobec Mirosława B. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

W związku z nieprawidłowościami w postępowaniach reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich ul. Mokotowska 40 i ul. Emilii Plater 15, w ubiegłym tygodniu prokuratorzy przedstawili dawnemu Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy Jakubowi R. zarzuty niedopełnienia obowiązków w toku postępowań reprywatyzacyjnych dot. tych nieruchomości i działania tym samym w celu osiągniecia korzyści majątkowej przez inną osobę.                                                                               

Jerzemu B. - radcy prawnemu w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy podobnie jak Gertrudzie J. - F. byłej Naczelnik Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura, uzupełniono zarzuty, zarzucając im popełnienie dwóch kolejnych czynów o charakterze urzędniczym, polegających na niedopełnieniu obowiązków w celu uzyskania korzyści majątkowych przez inną osobę i doprowadzeniu do niezasadnego przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntów warszawskich położonych przy ul. Mokotowskiej 40 i ul. Emilii Plater 15.                                                   

W toku śledztwa ustalono, że przyznanie prawa użytkowania wieczystego do wyżej wymienionych nieruchomości było niezasadnie, albowiem w obiegu prawnym pozostawały orzeczenia administracyjne z lat pięćdziesiątych, odmawiające przyznania dawnym właścicielom  prawa własności czasowej do tych gruntów.

Tak Jakubowi R. jak Jerzemu B i Gertrudzie  J. - F. zarzucono, że niedopełniając obowiązków przyczynili się do wyrządzenia miastu stołecznemu Warszawa szkody wielkiej wartości w jego mieniu na kwotę ponad 13 milionów złotych.