• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Skarga prokuratora o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem z zakresu prawa pracy

We wrześniu 2018r. prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem wydanym w 2013r.,  nakazującym pracodawcy sprostowanie świadectwa pracy pracownika. Podstawą wznowienia postępowania było wydanie zaskarżonego orzeczenia w sytuacji, gdy istniało już wcześniejsze, prawomocne rozstrzygniecie dotyczące tego samego stosunku prawnego ( res iudicata), wydane w 2012r. i oddalające powództwo pracownika.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia uwzględnił skargę prokuratora, wznowił postępowanie, a w konsekwencji zmienił zaskarżony wyrok i odrzucił wytoczone powództwo.

Rozstrzygniecie to strona postępowania ( pracownik ) zaskarżyła apelacją, którą Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpoznał w maju 2019r. W całości podzielił stanowisko wyrażone przez Sąd I instancji i oddalił wniesiony środek odwoławczy.

Należy dodać, że działania prokuratora, zainicjowane zostały przez jedną ze stron postępowania, która domagała się wywiedzenia w tej sprawie skargi nadzwyczajnej. Analiza zgormadzonych materiałów dała podstawy do wytoczenia nadzwyczajnego środka prawnego w postaci skargi o wznowienie.