• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał wykonanie postanowienia o zastosowaniu aresztu kaucyjnego wobec Jakuba R. i Aliny D.

W dniu 18 października 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie, do którego trafił akt oskarżenia dotyczący warszawskiej reprywatyzacji, którym objęto dziewięć osób, w  tym: Jakuba R., Alinę D., Wojciecha R., Grzegorza M., Janusza P., Marzenę K.,  Roberta N., Mariusza L. i Joannę O., procedował w przedmiocie dalszego stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Jakuba R. - byłego Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy i jego matki Aliny D.

Przedłużył wobec obojga oskarżonych stosowanie środka izolacyjnego na okres dalszych trzech miesięcy, z tym zastrzeżeniem, że ulegnie on zmianie z chwilą wpłaty do dnia 16 listopada 2018r.  dwóch milionów złotych przez oskarżonego Jakuba R. oraz pięciuset tysięcy złotych przez oskarżoną Alinę D.

Prokurator nie zgodził się z takich rozstrzygnięciem. Skorzystał z przysługujących mu uprawnień i złożył środek odwoławczy w postaci zażalenia a wraz z nim wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia do czasu jego rozpoznania przez sąd odwoławczy, wskazując na zaistnienie przesłanek uzasadniających kontynuowanie najbardziej restrykcyjnego ze środków zapobiegawczych.

Jakub R. oraz Alina D. oskarżeni zostali m. in. o popełnienie wspólnie i w porozumieniu  trzech przestępstw o charakterze korupcyjnym  polegających na przyjęciu korzyści majątkowej znacznej wartości  w kwocie ok. 12,5 milionów złotych oraz połowy udziałów w nieruchomości położonej pod dawnym adresem Chmielna 70 w związku z reprywatyzacją kilkunastu nieruchomości warszawskich, przestępstwa doprowadzenia spadkobierców dawnego właściciela nieruchomości warszawskiej przy ul. Morszyńskiej 27 i w Kościelisku przy ul. Salamandry  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie ponad 13 milionów złotych oraz przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”. 

Postanowieniem z dnia 19 października 2018r. Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał wykonanie postanowienia o zastosowaniu tzw. „aresztu kaucyjnego” -stosownie do treści art. 462 § 1 k.p.k. Oznacza to, że Jakub R. i Alina D. nie opuszczą aresztu do czasu rozpoznania zażalenia wniesionego przez Prokuraturę na postanowienie z dnia 18 października 2018r.