• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu utrzymał areszt wobec Jakuba R., Aliny D. i Roberta N.

W dniu 09 marca 2018r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w składzie trzyosobowym rozpoznawał zażalenia obrońców podejrzanych w warszawskiej aferze reprywatyzacyjnej -  Jakuba R., Aliny D i Roberta N. na postanowienia tegoż sądu z dnia 24 stycznia 2018r. sygn. II AKp 1/18, II AKp2/18 i II AKp 3/18, mocą których przedłużono wobec podejrzanych stosowanie tymczasowego aresztowania na okres dalszych trzech miesięcy - tj. do dnia 25 kwietnia 2018r.

Złożone środki odwoławcze nie zostały uwzględnione, a zaskarżone nimi postanowienia utrzymano w mocy.

Sąd odwoławczy nie przyjął argumentów przytoczonych przez obrońców podejrzanych w treści zażaleń, w tym także, by aktualny stan zdrowia Aliny D. stanowił przeszkodę do dalszego stosowania wobec niej izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.