• Grafika zdjęcie główne góra strony

Przedstawiono zarzuty kolejnym członkom zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT.

W dniu 2 lutego 2021r., na polecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, funkcjonariusze Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu zatrzymali pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych i oszustw w zakresie podatku VAT w obrocie półproduktami służącymi do produkcji biopaliw oraz praniem pieniędzy pochodzących z tego procederu.

W toku śledztwa ujawniono przestępczy mechanizm, polegający na pozorowanych czynnościach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część - rolę buforów. Wszystko po to, by ostatecznie była możliwość wykazania legalnego nabycia olejów roślinnych przez ostatecznych odbiorców. Zatrzymani, działając w ramach kolejnych spółek, brali udział we wprowadzaniu olejów roślinnych na terytorium RP z pominięciem należności publiczno-prawnych (VAT). Spółki te, w których podejrzani byli wspólnikami i reprezentantami, były ogniwem w łańcuchu dostawców oleju od innych podmiotów do końcowego odbiorcy.

Wszystkim zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania brudnych pieniędzy.

Wobec trójki podejrzanych prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia z wnioskiem o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, który został uwzględniony.

Pozostali zostali objęci środkami zapobiegawczymi o charakterze wolnościowym – poręczeniem majątkowy, dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Prokuratura zabezpieczyła mienie podejrzanych o łącznej wartości szacunkowej 1 700 000 złotych. Dotychczas w toku śledztwa zarzuty przedstawiono 59 osobom.