• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała kolejny akt oskarżenia w sprawie warszawskiej reprywatyzacji.

W dniu 08 października 2018r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie drugi akt oskarżania w sprawie dotyczącej tzw. reprywatyzacji nieruchomości na terenie m. st. Warszawy.

Aktem oskarżenia objętych zostało dziewięć osób, w  tym: Jakub R., Alina D., Wojciech R., Grzegorz M., Janusz P., Marzena K.,  Robert N., Mariusz L. i Joanna O. Wśród oskarżonych są: były Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy, trzech adwokatów, radca prawny, przedsiębiorca, architekt,  oraz biegła sądowa.

Jakub R. – były Zastępca Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m. st. Warszawy oraz jego matka - adwokat Alina D. oskarżeni zostali o popełnienie wspólnie i w porozumieniu  trzech przestępstw o charakterze korupcyjnym  polegających na przyjęciu korzyści majątkowej znacznej wartości  w kwocie ok. 12,5 milionów złotych oraz połowy udziałów w nieruchomości położonej pod dawnym adresem Chmielna 70 w związku z reprywatyzacją kilkunastu nieruchomości warszawskich, przestępstwa doprowadzenia spadkobierców dawnego właściciela nieruchomości warszawskiej przy ul. Morszyńskiej 27 i w Kościelisku przy ul. Salamandry  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie ponad 13 milionów złotych oraz przestępstwa „prania brudnych pieniędzy”.                                                                                                                                                    

Nadto Jakubowi R. zarzuca się popełnienie przestępstwa płatnej protekcji tj. przyjęcia korzyści majątkowej w łącznej wysokości nie mniejszej niż 3.114.858,00 zł, w zamian za pośrednictwo w pozytywnym załatwianiu spraw reprywatyzacyjnych dot. nieruchomości ul. Topiel 16, Siarczana 6, Garwolińska 11, niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z prowadzonym postępowaniem reprywatyzacyjnym dotyczącym nieruchomości przy ul. Hożej 25 oraz niedopełnienie obowiązków służbowych w związku z prowadzonym postępowaniem reprywatyzacyjnym dotyczącym nieruchomości przy ul. Nowy Świat 28.

Alina D. została oskarżona także o przestępstwo posłużenia się podrobionym dokumentem oraz o nielegalne posiadanie broni i amunicji.

Wojciechowi R. aktem oskarżenia zarzucono przestępstwo doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie ponad 13 milionów złotych spadkobierców dawnego właściciela nieruchomości przy ul. Morszyńskiej 27 oraz przestępstwo „prania brudnych pieniędzy”.      

Grzegorza M. - byłego Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, prokuratura oskarża o przyjęcie w imieniu Jakuba R. korzyści majątkowej  znacznej wartości w wysokości nie mniejszej niż 31.260.000,00 zł, stanowiącej równowartość połowy udziału w roszczeniach do nieruchomości położonej pod przedwojennym adresem Chmielna 70 w zamian za działanie niegodne z prawem  i wydanie decyzji o  ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego na w/w nieruchomości - obecnie Plac Defilad 1 w Warszawie.

Przedsiębiorąca Janusz P. został oskarżony o to, że obiecał a następnie wręczył Jakubowi R., pełniącemu funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy korzyść majątkową w kwocie 150.000,00 zł, w zamian za wydanie z naruszeniem prawa decyzji ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego do gruntu położonego w Warszawie przy ul. Karowej 14/15, a także o to, że działając wspólnie i w porozumieniu z Marzeną K., obiecali, a następnie wręczyli Jakubowi R.  -  pełniącemu funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy,  korzyść majątkową znacznej wartości, w wysokości nie mniejszej niż 31.260.000,00 zł, stanowiącą równowartość połowy udziału w roszczeniach do nieruchomości położonej pod przedwojennym adresem Chmielna 70, w zamian za zachowania stanowiące naruszenia przepisów prawa - ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na w/w nieruchomości - obecnie plac Defilad 1 w Warszawie.

Wobec Marzeny K. w akcie oskarżenia sformułowano także 9 zarzutów polegających na podaniu nieprawdziwych danych w składanych - jako ówczesny urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości, oświadczeniach majątkowych.          

Robertowi N. oraz Mariuszowi L. w akcie oskarżenia zarzucono, że działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dorowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spadkobierców dawnego właściciela nieruchomości warszawskiej przy ul. Morszyńskiej 27 i w Kościelisku przy  ul. Salamandry. Nadto Robertowi N. zarzucono także dwa przestępstwa polegające na podrobieniu dokumentów.

Joannę O. - biegłą sądową, oskarżono o pomocnictwo  do przestępstwa oszustwa - tj. doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spadkobierców dawnego właściciela nieruchomości warszawskiej położonej  przy ul. Morszyńskiej 27 i w Kościelisku przy ul. Salamandry, polegające na sporządzeniu dokumentu zatytułowanego „opinia ekspercka”, w którym bezpodstawnie zaniżyła wartość prawa własności nieruchomości o nazwie Salamandra w Kościelsku, przysługującego spadkobiercom dawnego właściciela nieruchomości warszawskiej przy ul. Morszyńskiej 27, stanowiącego przedmiot rozliczeń pomiędzy spadkobiercami a nabywcami roszczeń.