• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokurator zaangażował się w administracyjny spór o spalarnię odpadów medycznych w Miliczu

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu zgłosiła swój udział w postępowaniu administracyjnym zawisłym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  w sprawie ze skargi kasacyjnej ECO ABC sp. z o.o. z  siedzibą w Bełchatowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, który oddalił skargę w/w podmiotu na decyzję Wojewody Dolnośląskiego odmawiającą zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych w Miliczu ( sygn. akt II GSK 1284/17).

Według prokuratury lokalizacja spalarni jest sprzeczna z zapisami uchwały – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rady Miejskiej w Miliczu z 2003r. Plan nie przewidywał rozbudowy instalacji termicznej utylizacji odpadów wraz z obiektami towarzyszącymi. Funkcję terenu w planie określono  jako „usługi zdrowia”, a spalarnia odpadów nie mieści się w tym pojęciu, tym bardziej, że inwestycja ta zlokalizowana jest na terenie  przyrodniczej ochrony tj. Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Baryczy”.

Prokurator uczestniczący w rozprawie wnosił o oddalenie skargi kasacyjnej ECO ABC sp. z o.o. z  siedzibą w Bełchatowie.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 lutego 2018r. uwzględnił to stanowisko, stwierdzając, że w żaden sposób nie da się pogodzić rozbudowy spalarni z określonym w miejscowym planie przeznaczeniem terenu.

Spór o funkcjonowanie spalarni trwa od kilku lat. Równolegle toczą się jeszcze inne postępowania z nią związane, a dotyczące określenia środowiskowych uwarunkowań dla powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego ( sygn. II OSK 2408/16 ) czy też pozwolenia na wytwarzanie odpadów. W sprawy te Prokuratura Regionalna we Wrocławiu również się zaangażowała.