• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prokurator wytoczył powództwo o unieważnienie umów sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości warszawskiej położonej przy Smolnej 30 (dawna ul. Foksal 7/9)

W dniu 28 grudnia 2017r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o unieważnienie dwóch umów sprzedaży praw i roszczeń do nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Smolnej 30 ( dawna ul. Foksal 7/9).

Prawa do nieruchomości przy ul. Smolnej 30 przysługiwały przedwojennej spółce „ROBUR, Związek Kopalń Górnośląskich dr Stanisław Wachowiak, spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach”.

Nieruchomość ta została objęta dekretem warszawskim i w chwili jego wejścia w życie, tj. 21 listopada 1945r. przeszła na własność Skarbu Państwa.

Wskutek działań podjętych przez Macieja M. spadkobierczyni jednego z komandytariuszy złożyła wniosek o ustanowienie adw. Andrzeja M. likwidatorem przedwojennej spółki, zaś on pełniąc tą funkcję sprzedał w 2010r. prawa i roszczenia do nieruchomości położonej przy ul. Smolnej 30 Maksymilianowi M. za kwotę 200 000,00zł.

W rzeczywistości z tego tytułu na konto likwidatora została przekazana jedynie kwota 31 000,00zł, która nie została rozdysponowana zgodnie z interesem likwidowanej spółki, zaś Maksymilian M. w 2014r. sprzedał zakupione prawa i roszczenia swojemu ojcu Maciejowi M.

Obecnie toczy się postępowanie dekretowe, w którym nabywca roszczeń domaga się przyznania mu prawa użytkowania wieczystego do gruntu zamiennego, albowiem przy ul. Smolnej 30 położone jest dziś boisko szkolne.

W postępowaniu tym powołany rzeczoznawca sporządził w  2014r. operat szacunkowy, z którego wynika, że wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości przy ul. Smolnej 30 wynosiła ok. 31 000 000,00zł.

Prokurator uznał, że do zawarcia umów sprzedaży roszczeń do nieruchomości przy ul. Smolnej 30 doszło wskutek naruszenia zasad współżycia społecznego, a to zasad uczciwego działania, lojalności i przyzwoitości w obrocie gospodarczym, z naruszeniem interesów podmiotów trzecich – spółki „Robur” oraz jej następców prawnych i wniósł o ich unieważnienie.

 

Andrzej M, Maciej M. i Maksymilian M. to osoby mające status podejrzanych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, dotyczącym  tzw. warszawskiej afery reprywatyzacyjnej.