• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Prali pieniądze pochodzące z oszustw internetowych

W dniu 30  grudnia 2016 r. Prokuratura Regionalne we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia w sprawie przeciwko sześciu mężczyznom oskarżonym o popełnienie w latach 2014 – 2015 przestępstw z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k., określanych potocznie jako pranie brudnych pieniędzy.

W toku śledztwa ustalono, że na terenie Wrocławia i innych miejscowości Województwa Dolnośląskiego działała grupa osób zajmująca się werbunkiem tzw. słupów, których celem było zakładanie działalności gospodarczych, a następnie związanych z nimi rachunków bankowych, w tym w walutach obcych. Na rachunki te przelewano pieniądze pochodzące z oszustw internetowych, określanych jako phishing, w celu ich dalszego przelewania na zagraniczne rachunki bankowe.

Wyjaśnienie:

Phishing jest to metoda oszustwa, polegająca na podszywaniu się przez sprawcę pod inną osobę czy firmę i wyłudzaniu od właścicieli rachunków bankowych informacji niezbędnych do wykonania operacji finansowych lub na nakłonieniu właścicieli tych rachunków do wykonania czynności, które skutkują wyprowadzeniem środków finansowych.

Zakres zarzutów:

Pierwszy z oskarżonych w niniejszej sprawie – Dario C. polecił czterem innym osobom – Pawłowi R., Leszkowi A., Mirosławowi W. i Kamilowi S. zarejestrowanie pozornych działalności gospodarczych oraz założenie rachunków bankowych, które zostały następnie wykorzystane do operacji finansowych zmierzających do ukrycia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 4.196.611,40 euro,  a także w celu utrudnienia ich wykrycia, zajęcia lub orzeczenia przepadku.

Również Rafał B. został oskarżony o działania związane z poleceniem dwóm innym osobom – Pawłowi R. i Kamilowi S. zarejestrowania pozornych działalności gospodarczych oraz założenie rachunków bankowych, które zostały następnie wykorzystane do operacji finansowych zmierzających do ukrycia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 3.084.879,23 euro.

Natomiast Leszka A., Pawła R., Mirosława W. i Kamila S. oskarżono o to, że  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych nadawali pozory legalności środkom finansowym pochodzącym z przestępstwa dopuszczając się również przestępstw określanych jako pranie brudnych pieniędzy. Oskarżeni, realizując wskazówki Rafała B. oraz Daria C., zarejestrowali pozorne działalności gospodarcze, których nie mieli zamiaru prowadzić oraz założyli rachunki bankowe dla celów działalności gospodarczej, na które przyjęli pieniądze wyprowadzone opisaną powyżej metodą oszustwa internetowego z rachunków bankowych zagranicznych firm, celem ich transferowania na rachunki bankowe firm, których siedziba wskazana była w Chinach.

Leszek A. założył dwa rachunki bankowe dla celów zarejestrowanej na siebie fikcyjnej działalności gospodarczej. Na jeden z nich przyjął pieniądze z rachunku zagranicznego podmiotu w kwocie 486.230 euro i 197.260 euro, a następnie dokonał transferu środków w kwotach 169.988.,45 euro oraz 174.995,86 euro na rachunek prowadzony firmy z siedzibą w Wenzhou w Chinach oraz przelał 220 euro na swój rachunek osobisty.

Natomiast trzy przelewy dokonane na drugi z rachunków bankowych założonych dla celów fikcyjnej działalności gospodarczej z rachunku podmiotu zagranicznego  w kwotach 49.720 euro, 99.680 euro i 24.560 euro zostały zablokowane na rachunku przez bank oraz następnie prokuraturę.

Paweł R. przyjął na swój rachunek bankowy trzy przelewy z rachunków zagranicznych spółek w kwotach 300.000 euro, 197.260 euro i 100.000 euro, pochodzące z oszustwa na szkodę tych spółek, a następnie usiłował dokonać transferu środków w kwotach 19.998,36 euro oraz 181.289,47 na rachunek firmy mającej siedzibę w Chinach, czego nie udało się zrealizować, albowiem środki zostały zablokowane na rachunku przez bank i prokuraturę, co uniemożliwiło dokonanie ich transferu.

Kamil S. przyjął z kolei na rachunki bankowe założone dla celów fikcyjnie zarejestrowanej działalności gospodarczej cztery przelewy z rachunku zagranicznych podmiotów w kwotach 1.332.101,40 euro, 384.464,75 euro oraz 471.070,25 euro, 98.695 euro i również nie udało się dokonać przelewu tych pieniędzy na rachunek docelowy, gdyż zostały zablokowane.

Mirosław W. przyjął natomiast na swój rachunek przelew z rachunku podmiotu zagranicznego w kwocie 455.570 euro. Pieniądze te pochodziły z korzyści z popełnienia przestępstwa oszustwa na szkodę tego podmiotu. Również i te środki zostały zablokowane na rachunku przez bank, a następnie prokurator wydał postanowienie o blokadzie środków finansowych na rachunku bankowym oskarżonego.

Pokrzywdzeni oszustwami:

W toku śledztwa Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu ustalono, że wykorzystując mechanizm pishingu, doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenie mieniem niżej wymienione podmioty:

  • Fire System  S.A. z siedzibą w Genewie na kwotę 497.260 euro
  • Christie΄s International z siedzibą w Genewie na kwotę  486.230 euro i 197.260 euro
  • Croix Rouge Francaise w kwocie 660.190 euro
  • Christie΄s Internationale w kwocie 455.570 euro
  • Metro Cash  & Carry w kwocie 2.187.636,40 euro
  • Groupon France SAS w kwocie  98.695 euro

Informacje o ustawowym zagrożeniu karą:

Wszystkie czyny zarzucane oskarżonym zostały zakwalifikowane jako przestępstwa z art. 299 § 1 i 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. Za przestępstwa te grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.