• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Narada podsumowująca wyniki działań Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu i podległych jej okręgów w 2017r. z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda

Dnia 16 marca 2018r. odbyła się zorganizowana przez kierownictwo Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu narada roczna z udziałem Zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda, naczelników wydziałów i prokuratorów Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, prokuratorów okręgowych oraz prokuratorów rejonowych podległych jednostek.

Tematem narady było omówienie wyników pracy osiągniętych w 2017 r. przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w regionie wrocławskim.

Naradę otworzył Prokurator Regionalny we Wrocławiu Piotr Kowalczyk, przedstawiając krótkie podsumowanie, z uwzględnieniem sytuacji kadrowej, jaka wystąpiła w 2017r. oraz przedstawiając planowane przedsięwzięcia gospodarczo - organizacyjne na rok 2018.

W dalszej kolejności głos zabrali Zastępcy Prokuratora Regionalnego - prok. Jerzy Duplaga i prok. Ireneusz Czopek.

Pierwszy z nich przedstawił ogólne wyniki pracy Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu i podległych jej jednostek, zwracając uwagę w szczególności na poziom i skuteczność apelacji prokuratorskich, kasacji oraz wniosków do Prokuratury Krajowej o kasację Prokuratora Generalnego.

Prokurator Ireneusz Czopek w swoim wystąpieniu skupił się na działalności wydziałów śledczych Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, przedstawiając po krótce najbardziej spektakularne i pozostające w zainteresowaniu mediów sprawy karne prowadzone w jednostce.

Wyniki działalności prokuratur na szczeblu postępowania sądowego omówiła Naczelnik Wydziału Sądowego Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu - prok. Beata Lorenc - Kociubińska.

W dalszej kolejności głos zabrał Zastępca Prokuratora Generalnego prok. Robert Hernand, który podziękował wszystkim prokuratorom za sumienną pracę i osiągnięte wyniki w 2017r. Zasygnalizował problemy, które mogą się pojawić 3 kwietnia 2018r., w związku z wprowadzeniem w tym terminie do porządku prawnego instytucji skargi nadzwyczajnej  i uprawnień Prokuratorowi Generalnemu do jej wniesienia, a także na zwiększające się cały czas potrzeby aktywności prokuratorów na płaszczyźnie prawa karnego i administracyjnego.

Naradę roczną zakończyło wystąpienie prokuratorów okręgowych, którzy w syntetyczny sposób przedstawili wyniki osiągnięte na poziomach kierowanych przez nich jednostek, jak również zasygnalizowali najistotniejsze problemy, z którymi na co dzień muszą się mierzyć.