• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejnych ośmiu podejrzanych o przestępstwa związane z tak zwaną dziką reprywatyzacją

W dniach 11 i 12 maja 2017 r. prokuratorzy z zespołu śledczego prowadzącego w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu śledztwa dotyczące przestępstw popełnionych w związku z reprywatyzacją nieruchomości na terenie Warszawy, przedstawili zarzuty kolejnym ośmiu podejrzanym.

Andrzej M. oraz Maciej M. są podejrzani o popełnienie czterech przestępstw oszustw na szkodę spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości w stosunku do mienia znacznej wartości.

Maksymilian M. jest podejrzany o popełnienie dwóch takich oszustw na szkodę spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości. Natomiast Andrzej K. pozostaje pod zarzutem popełnienie jednego takiego oszustwa kwalifikowanego ze względu na znaczną wartość mienia.

Grażynie K. – B. i Tomaszowi Ż., którzy zostali ustanowieni przez sądy kuratorami spadkobierców nieruchomości, zarzucono współudział w popełnieniu oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, przy czym Grażyna K. – B. jest podejrzana o popełnienie czterech takich przestępstw, a Tomasz Ż. – jednego.

Dwóm rzeczoznawcom majątkowym, Michałowi Sz. i Jackowi R., zarzucono natomiast pomocnictwo w popełnieniu tych oszustw, przy czym Michał Sz. jest podejrzany o popełnienie czterech takich przestępstw, a Jacek R. – dwóch.

Zarzuty dotyczą wyrządzenia spadkobiercom właścicieli nieruchomości, a w tym Skarbowi Państwa, szkody na łączną kwotę nie mniejszą niż 46.100.000 złotych.

Przestępcze działania podejmowane przez podejrzanych miały na celu przejęcie przez osoby skupujące roszczenia – Macieja M. i Maksymiliana M. praw do nieruchomości położonych w Warszawie przy Placu Defilad (dawny adres to ul. Sienna 29), przy ul. Twardej 8 i 10 oraz przy ul. Królewskiej 39.

 

W przypadku nieruchomości przy ul. Królewskiej podejrzani od jednego ze spadkobierców przedwojennych właścicieli uzyskali pełnomocznictwo, które umożliwiło pełnomocnikowi – Andrzejowi M. przeprowadzenie szeregu postępowań administracyjnych i sądowych zmierzających do przejęcia nieruchomości. Z uwagi na brak pełnomocnictw ze strony pozostałych spadkobierców podejrzani posłużyli się pełnomocnictwem, które wydał rzekomy kurator spadku po pozostałych właścicielach – spółka z karaibskiej wyspy St. Kitts and Nevis.

 

W przypadku nieruchomości przy Placu Defilad oraz ul. Twardej 8 i 10 pełnomocnik Andrzej M. występował do sądów z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla spadkobierców nieznanych z miejsca pobytu lub tzw. kuratora spadku nieobjętego. Jako kandydatów na te funkcje wskazywał podejrzanych Tomasza Ż. lub Grażynę K.-B. W jednej ze spraw podejrzany wniósł o ustanowienie kuratora dla znanej mu osoby żyjącej, która nie została zawiadomiona o toczącym się postępowaniu, a w innym dla osoby, która w chwili wydania decyzji miałaby 138 lat czy128 lat.

Po wyznaczeniu ich kuratorami, podejrzani Tomasz Ż. i Grażyna K. – B. występowali do sądów z wnioskami o zniesienie roszczeń do nieruchomości.

W efekcie sądy, kierując się fałszywymi danymi dostarczanymi przez kuratorów, wyrażały zgodę na zniesienie praw i roszczeń pozostałych spadkobierców za cenę od 2 do 3 procent wartości nieruchomości. W przypadku nieruchomości wartej co najmniej 14 milionów złotych było to 345.000 złotych, a w przypadku nieruchomości wartej nie mniej niż 22.700.000 złotych – 197.500 złotych.

Skutkiem tych działań podejrzany Andrzej M. przejął za rażąco zaniżoną cenę prawa i roszczenia do nieruchomości na rzecz reprezentowanych przez niego spadkobierców, a faktycznie na rzecz podejrzanych Macieja M. i Maksymiliana M.

 

Za zarzucane podejrzanym przestępstwa oszustwa, zakwalifikowane z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k., czy pomocnictwa do oszustwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k,. grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

W najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje w przedmiocie środków zapobiegawczych.