• Grafika zdjęcie główne góra strony

Kolejne zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku z pośrednictwem kredytowym

      

W dniach 19-20 grudnia 2017 r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu wykonano czynności procesowe z udziałem trzech kolejnych osób podejrzanych o przestępstwa popełnione w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przeciwko wiarygodności dokumentów. Osobom tym ogłoszono postanowienia o przedstawieniu zarzutów i przesłuchano ich w charakterze podejrzanych.

Podejrzanym, tj. Annie S, Marcinowi L. oraz Bartoszowi D. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 258 § 1 kk i z art. 286 § 1 kk w. zw. z art. 294 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw, złożyli obszerne wyjaśnienia, w których podali mechanizmy przestępczego działania firm finansowych powiązanych z Europejską Grupą Finansową  Council S.A.

Mając na uwadze postawę zaprezentowaną przez podejrzanych oraz treść ich wyjaśnień, prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Podejrzani pracowali w oddziałach firm finansowych powiązanych z Europejską Grupą Finansową  Council S.A. na stanowiskach doradcy klienta, a następnie w Dziale Wsparcia i Dziale Ekspertów – działach firmy, w których pracowali najlepsi sprzedawcy i zajmowali się obsługą tzw. klientów trudnych czyli takich, którzy mieli obiekcje co do zasad działalności firmy i proponowanych przez nią usług. Podejrzani zajmowali się bezpośrednio sprzedażą czyli pośredniczeniem pomiędzy klientami – pokrzywdzonymi a bankami w zawieraniu umów kredytowych czyli zajmowali się sprzedażą kredytów. Zadaniem sprzedawców było przekonanie klienta do wzięcia kredytu  w jak najwyższej wysokości, a jeśli nie było to możliwe w jednym banku – z uwagi na niską zdolność kredytową pokrzywdzonego – to w kilku bankach naraz. Od każdego „sprzedanego” kredytu firma pobierała prowizję zwaną również opłatą OPR w bardzo dużej wysokości - w graniach od 10 do 20 % wartości kredytu brutto. Prowizja ta wpływała oczywiście na wysokość pensji pracowników firm, i to nie tylko samych sprzedawców, ale również w konsekwencji ich przełożonych i oczywiście zysków uzyskiwanych przez kierownictwo zorganizowanej grupy przestępczej. Swoimi działaniami podejrzani wprowadzali pokrzywdzonych – czyli zarówno klientów jak i banki w błąd, co do rzeczywistej roli jaką pełnił kredytobiorca – tzw. kredyt partner, opiekun kredytu czy też osoba wspierająca/wspomagająca w zawieranej umowie kredytowej, co do wysokości zaciągniętego zobowiązania, wysokości miesięcznej raty, czasu kredytowania i ilości zawieranych umów kredytowych z różnymi bankami.

W niniejszej sprawie nadal trwają liczne i intensywne czynności procesowe oraz operacyjne na terenie całego kraju.

Do chwili obecnej zarzuty ogłoszono już 32 osobom podejrzanym, a do śledztwa dołączonych zostało około 500 spraw z terenu całej Polski.