• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Kasacja Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu

Prokurator Regionalny we Wrocławiu skierował do Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Praw Publicznych w Warszawie, skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2017 r. wydanego w sprawie z powództwa przeciwko Zespołowi Szkół Sportowych Nr 1 w Krapkowicach o odszkodowanie w związku z dyskryminacją w zatrudnieniu oraz nakazanie złożenia oświadczenia.

Wyrokowi temu zarzucono naruszenia prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię polegającą na niesłusznym przyjęciu, że zachowania dyrektora szkoły i nauczycieli należy traktować jako przejaw dyskryminacji. W skardze kasacyjnej Prokurator Regionalny we Wrocławiu sformułował wniosek o uchylenie zaskarżonego orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania  sądowi, który wydał orzeczenie.