• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Dożywocie za gwałt i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem

Wyrokiem z dnia 25 lutego 2016 r., Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał Zbigniewa R. na karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności za gwałt i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz znieważenie zwłok dziewiętnastoletniej Dominiki dokonane w dniu 17 listopada 2014 r. przy drodze krajowej nr 94, pomiędzy Środą Śląską, a Komornikami. Ponadto Sąd I Instancji ograniczył Zbigniewowi R. prawo do ubiegania się o przedterminowe zwolnienie, orzekając, że może ono nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu 35 lat pozbawienia wolności oraz orzekł, tytułem środka zabezpieczającego, umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym w przypadku przedterminowego warunkowego zwolnienia skazanego. Wobec Zbigniewa R. orzeczono również pozbawienie praw publicznych na okres 10 lat i zasądzono na rzecz pokrzywdzonych, rodziców zamordowanej Dominiki, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, rozpoznając w dniu 13 października 2016 r. apelację obrońcy, zmienił zaskarżony wyrok, uchylając orzeczenie o pozbawieniu praw publicznych Zbigniewa R.

W pozostałym zakresie wyrok skazujący wydany przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu pozostał bez zmian.