• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Dalsze zarzuty w śledztwie dot. nieprawidłowości przy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich

W dniu 15 stycznia 2020 roku funkcjonariusze CBA na zlecenie Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu dokonali zatrzymania kolejnej osoby w śledztwie dot. nieprawidłowości przy reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Zatrzymaną osobą jest były urzędnik warszawskiego magistratu.

Prokurator przedstawił mu zarzut popełnienia trzech przestępstw o charakterze korupcyjnym, w tym wręczenia korzyści majątkowej w łącznej kwocie 20.000,00 zł oraz przyjęcia korzyści majątkową w gotówce, w kwocie 10.000,00 zł, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, w zamian za przychylność i pozytywne rozpoznawanie wniosków o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości warszawskich, tj. o czyny z art. 229 § 1 k.k. i art. 228 § 1 k.k.

Po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanym, prokurator zdecydował o skierowaniu do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia wniosku o zastosowanie wobec wymienionego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.