• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Areszty wobec członków zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw podatkowych w związku z fikcyjnym wywozem towarów za granicę

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu nadzoruje śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji w Opolu, dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się procederem fikcyjnego wywożenia towarów poza granicę Polski i narażania w ten sposób Skarbu Państwa na znaczne uszczuplenia należności podatkowych.

W ramach prowadzonego postępowania w dniach 18 - 19 grudnia 2017r. dokonano zatrzymania siedmiu osób. Wśród nich byli Robert B. – właściciel firmy przewozowej, dwaj jego kierowcy – Arkadiusz J. i Robert M., a także Dorota J., która pełniła w tej grupie rolę nabywcy pozornie sprzedawanego poza granice kraju towaru w postaci rozpuszczalnika do bitumów, produkowanego przez Rafinerię Kędzierzyn sp. z o.o.

Sprawcy pozorowali zakup tegoż towaru na zlecenie, a następnie jego wywóz poza granice kraju, podczas gdy w rzeczywistości dokonywali obrotu tym towarem, który miał parametry pełnowartościowego paliwa silnikowego, w Polsce, czym narazili Skarb Państwa na uszczuplenie należności podatkowych na kwotę 6 857 171,00zł.

Druga grupa zatrzymanych to : Czesław P. – właściciel firmy przewozowej oraz współpracujący z nim i pełniący także rolę kierowców: Waldemar S. i Andrzej Z.

Mechanizm ich działania był podobny i polegał na tym, iż działając jako zorganizowana grupa przestępcza, dokonywali fikcyjnego wyprowadzenia poza granice kraju towaru w postaci rozpuszczalnika do bitumów, w istocie dokonując obrotu tym towarem na terenie Polski i powodując uszczuplenia należności skarbowych na kwotę 4 122 844,00zł.

Wobec Roberta S., Doroty J., Czesława P. i Waldemara S.  Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, na wniosek prokuratora, zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wobec pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym.