• Grafika zdjęcie główne góra strony

Areszt wobec kolejnego członka zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej oszustw w związku z pośrednictwem kredytowym

W dniach 17-18 października 2017 r. w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu wykonywano czynności procesowe z czterema kolejnymi podejrzanymi o przestępstwa popełniane w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw przeciwko mieniu na szkodę osób fizycznych i instytucji bankowych oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Osobom tym przedstawiono zarzuty i przesłuchano ich w charakterze podejrzanych.

W dniu 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia uwzględnił wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, to jest do dnia 15 stycznia 2018 roku, wobec jednego z podejrzanych – Adriana O. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz doprowadzenia szeregu osób fizycznych i banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Podejrzany Adrian O. doprowadził osoby fizyczne do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 1 361 226,82 zł, z czego kwota 182 735,50 zł stanowiła prowizję dla firm z grupy Council, a banki doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej 740 771,68 zł. Jest to już kolejny podejrzany aresztowany w tej sprawie. Wobec trojga pozostałych podejrzanych: Amandy W., Patrycji C. oraz Róży R. prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Podejrzani pracowali w oddziałach firmy Enterprise Investment Zarzadzaniem Ryzykiem oraz firm powiązanych z Europejską Grupą Finansową  Council SA, działających pod różnymi nazwami handlowymi jak np. EI Global i Personal Finanse, na stanowiskach doradcy klienta i zajmowali się bezpośrednio pośredniczeniem pomiędzy klientami – pokrzywdzonymi a bankami w zawieraniu umów kredytowych czyli zajmowali się sprzedażą kredytów. Za swoje czynności pobierali od klientów prowizje zwane również opłatami w bardzo dużej wysokości - w graniach od 10 do 20 % wartości kredytu brutto. Z reguły pokrzywdzeni nie dysponowali takimi środkami finansowymi, a zatem aby zapłacić wymaganą prowizję byli zmuszani do zaciągnięcia kredytu w wyższej wysokości albo kilku kredytów w różnych bankach. Swoimi działaniami podejrzani wprowadzali pokrzywdzonych – czyli zarówno klientów jak i banki w błąd, co do rzeczywistej roli jaką pełnił kredytobiorca – tzw. kredyt partner, opiekun kredytu czy też osoba wspierająca/wspomagająca w zawieranej umowie kredytowej, co do wysokości zaciągniętego zobowiązania, wysokości miesięcznej raty, czasu kredytowania i ilości zawieranych umów kredytowych z różnymi bankami.

Ponadto w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie wobec założyciela grupy Marka K. i ścisłego kierownictwa tej grupy czyli Katarzyny K. i Kamila B. Przedstawione im zarzuty dotyczą m.in. doprowadzenia szeregu osób fizycznych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 11 016 167,78 zł, w której zawarta jest również kwota ponad 1 540 312,51 zł stanowiącą opłatę na rzecz WAGA Edyta Godula, Enterpise Investment Zarządzanie Ryzykiem, Council Sp. z o.o., Kancelaria Prawna PROCULUS Sp. z o.o., oraz E.F.G. COUNCIL S.A. oraz doprowadzenia banków do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie nie mniejszej niż 5 403 443 złotych, a także usiłowania doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu osób fizycznych w kwocie nie mniejszej niż 1 111 647 złotych oraz banków w kwocie nie mniejszej niż 753 615,40 złotych. Podejrzanym: Markowi K., Katarzynie K. i Kamilowi B. przestawiono również zarzuty dotyczące przestępstwa tzw. „prania brudnych pieniędzy” w łącznej kwocie nie mniejszej niż 79 474 754,96 złotych i nie większej niż 240 000 000,00 złotych.  

W niniejszej sprawie nadal trwają liczne i intensywne czynności procesowe. Do chwili obecnej zarzuty ogłoszono już 28 osobom podejrzanym, a do śledztwa dołączonych zostało 472 spraw z terenu całej Polski.