• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Areszt dla członka zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje postępowanie sygn. aktRP II Ds.2.2017 dot. działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw, w tym skarbowych, związanych z nielegalnym obrotem artykułami elektronicznymi w ramach tzw. karuzeli podatkowej, której celem było dokonanie uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od wartości dodanej (VAT), poświadczanie w tym celu nieprawdy w dokumentach oraz podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia pochodzenia środków płatniczych pochodzących z przestępstwa.

Mechanizm działania grupy polegał na zorganizowaniu transakcji sprzedaży przy wykorzystaniu łańcucha utworzonych/nabytych w tym celu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w ramach których wystawiano kolejne faktury VAT a następnie transferowano pomiędzy nimi środki finansowe.

W toku śledztwa zarzuty usłyszał m. in. pełniący istotną rolę w tej grupie obywatel Wielkiej Brytanii pochodzenia pakistańskiego W. A.                                     

Prokurator zarzucił mu działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstw przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz wiarygodności dokumentów oraz przestępstw skarbowych, polegających na dokonywaniu w ramach różnych, utworzonych w tym celu fikcyjnych podmiotów gospodarczych uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT), poświadczaniu nieprawdy w dokumentach oraz podejmowanie czynności, które miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z popełniania czynów zabronionych, polegających na dokonywaniu uszczupleń podatkowych – należności Skarbu Państwa.

Nadto zarzucono mu, że wystawiał w tym celu,  oraz posługiwał się fakturami VAT, w których poświadczono nieprawdę, w zakresie opisanych w nich szczegółowo poszczególnych zdarzeń gospodarczych, pozorując w ten sposób wewnątrzunijne dostawy i nabycia towaru w postaci telefonów typu Iphone marki Apple i innych, dokonując uszczuplenia należnego Skarbowi Państwa podatku VAT w kwocie blisko 20 milionów zł.,

Podejrzany poszukiwany był listem gończym. Po jego zatrzymaniu, prokurator skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia wniosek o utrzymanie stosowania wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia uwzględnił wniosek prokuratora.