• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Akt oskarżenia w sprawie warszawskiej reprywatyzacji

W dniu 23 marca 2018r. Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia w sprawie dotyczącej warszawskiej  reprywatyzacji.

Aktem oskarżenia objętych zostało siedem osób - Maciej M., Andrzej M., Maksymilian M., Grażyna K.- B., Michał Sz., Tomasz Ż. i Jacek R.

Wśród tej grupy są trzej warszawscy adwokaci,  dwaj przedsiębiorcy oraz dwaj rzeczoznawcy majątkowi.

Maciejowi M. i Andrzejowi M. prokurator zarzucił działanie wspólnie i w porozumieniu w celu doprowadzenia spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Siennej 29 do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości nie mniejszej niż 22 614 000,00zł. oraz spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości przy ul. Twardej 8  na kwotę nie mniejszą niż 4 340 500,00zł

Nadto aktem oskarżenia objęto także zarzucone Maciejowi M., Maksymilianowi M. i Andrzejowi M. czyny polegające na działaniu wspólnie i w  porozumieniu i doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości warszawskiej  położonej przy ul. Twardej 10 na kwotę 18 204 422,00zł oraz spadkobierców dawnych właścicieli  nieruchomości przy ul. Królewskiej 39 w kwocie nie mniejszej niż 5 484 100,00zł.

Maciej M. i Andrzej M. oskarżeni zostali także o to, iż działając wspólnie i w porozumieniu usiłowali doprowadzić Skarb Państwa – Prezydenta m. st. Warszawy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 184 922 000,00zł. w związku z postępowaniem o zwrot nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. Sobieskiego/Idzikowskiego/Piaseczyńskiej, oznaczonej jako „Osada Kolonialna 4 przy drodze Wilanowskiej w Sielcach rej. hipoteczny W – 1295”, zaś Andrzejowi M. zarzucono nadto, że jako ustanowiony likwidator „Robur” Związek Kopalń Górnośląskich sp. komandytowa Dr Stanisław Wachowiak z siedzibą w Katowicach przywłaszczył powierzone mu mienie w postaci pieniędzy w kwocie 31 000,00zł.

Grażynie K. - B. aktem oskarżenia zarzucono udzielenie Maciejowi M., Maksymilianowi M. i  Andrzejowi M. pomocnictwa do wyłudzenia mienia wielkiej wartości na szkodę spadkobierców dawnych właścicieli gruntów przy ul. Siennej 29,  Twardej 8, Twardej 10 i Królewskiej 39.          

Zarzuty wskazują, że wymieniona – ustanowiona przez Sąd kuratorem spadków nieobjętych po dawnych właścicielach tychże nieruchomości i zobowiązana do zajmowania się sprawami majątkowymi, których nie podejmowała w interesie spadkobierców, pomogła jednocześnie we wprowadzeniu sądu w błąd co do wartości praw i roszczeń  wchodzących w skład spadków po dawnych właścicielach i doprowadzeniu do przeniesienia tych praw i roszczeń na rzecz Macieja M. i Maksymiliana M. za kwoty rażąco niskie w odniesieniu do rzeczywistej ich wartości.

Podobnie Tomasz Ż., który oskarżony został o pomocnictwo do przestępstwa oszustwa na szkodę spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości przy ul. Królewskiej 39, którego udzielił Maciejowi M., Maksymilianowi M. i Andrzejowi M. Oskarżony został wyznaczony kuratorem spadku nieobjętego po dawnych właścicielach nieruchomości przy ul. Królewskiej 39. Mając obowiązek zajmowania się sprawami majątkowymi nie podejmował tych czynności w interesie spadkobierców, nie ustalił ich kręgu oraz pomógł we wprowadzeniu sądu w błąd co do wartości praw i roszczeń  wchodzących w skład spadków po dawnych właścicielach i doprowadzeniu do przeniesienia tych praw i roszczeń na rzecz Maksymiliana M. za kwoty rażąco niskie w odniesieniu do rzeczywistej ich wartości.

Michała Sz. - rzeczoznawcę i ówczesnego biegłego sądowego, prokurator oskarżył o udzielenie Maciejowi M. i Andrzejowi M. pomocy do dokonania  przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia wielkiej wartości poprzez poświadczenie nieprawdy w operatach szacunkowych z zakresu wyceny praw i roszczeń do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Siennej 29, Twardej 8, Twardej 10 i Królewskiej 39.

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu aktem oskarżenia objęła także rzeczoznawcę i biegłego sądowego - Jacka R., zarzucając mu, że udzielił  Maciejowi M., Maksymilianowi M. i Andrzejowi M. pomocnictwa do przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia wielkiej wartości na szkodę spadkobierców dawnego właściciela nieruchomości przy ul. Królewskiej 39 - poprzez  przedstawienie Sądowi Rejonowemu dla Warszawy - Śródmieścia fałszywej opinii w postaci operatu szacunkowego, w której poświadczył nieprawdę co do wartości roszczeń do tej posesji, zaniżając w rażący sposób wartość tych praw.