• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Akt oskarżenia przeciwko osobom kupującym fikcyjne faktury

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prowadzi postępowanie, w toku którego ustalono, iż  w okresie od początku 2015r. do 2017r.  osoby będące użytkownikami szeregu serwisów internetowych, o adresach www.sprzedamkoszty.com.pl  oraz  innych, służących do tzw. „optymalizacji podatkowej”, sprzedawały podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące niemające miejsca transakcje, służące nabywcom tzw. „pustych faktur” do zaniżenia odprowadzanego do Skarbu Państwa podatku od towarów i usług a także dochodowego.

Środki pieniężne, pochodzące z korzyści związanych z popełnianiem opisanych wyżej czynów zabronionych, stanowiące zapłatę za wystawienie poświadczających nieprawdę faktur,  przekazywane były w gotówce osobie wystawiającej puste faktur bądź na rachunek bankowy amerykańskiej spółki. Cześć środków wpłacana były na rachunek bankowy  prowadzony na rzecz giełdy bitcoinowej. Wpłacane środki zamieniane na krypto walutę - BTC i gromadzone w portfelu bitcoin, transferowane były następnie w sposób uniemożliwiający wykrycie portfela odbierającego oraz identyfikację portfeli wysyłających, które to czynności miały na celu ukrywanie środków pieniężnych oraz znacznie utrudnienie stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia.

Ustalono osobę, która będąc użytkownikiem serwisów internetowych o adresach: www.sprzedamkoszty.com.pl, służących do tzw. „optymalizacji podatkowej”, sprzedawała podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą faktury dokumentujące nie mające miejsca transakcje, służące nabywcom tzw. „pustych faktur” do zaniżenia odprowadzanego do Skarbu Państwa podatku od towarów i usług.  

Usługi wykazywane w fakturach wystawianych przez B2BNet Sp. z o.o. i inne spółki nie były w rzeczywistości wykonywane, natomiast zostały wystawiano  dokumenty potwierdzające ich wykonanie – faktury VAT. Konsekwencją tych czynności była  tzw. optymalizacja kosztów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. zaniżenie przez kontrahentów spółki B2BNet sp. z o.o. i innych  należnego podatku od towarów i usług podlegającego wpłacie do właściwych urzędów skarbowych, podatkiem naliczonym, wynikającym z fikcyjnych transakcji.

W sprawie tej od 2016r. do grudnia 2017r. przedstawiono zarzuty 14 osobom, w tym organizatorowi procederu wystawiania tzw. pustych faktur, o czym m.in. pisano w komunikacie  z dnia 14.12.2017r.

W kwietniu 2018r. przedstawiono zarzuty kolejnym 6 osobom, przedsiębiorcom nabywającym tzw. puste faktury -  małżeństwu Małgorzacie i Leszkowi N., Arturowi S., Piotrowi G. oraz małżeństwu Magdalenie i Mariuszowi S.  Wśród podejrzanych są również osoby zajmujące się prowadzeniem usług rachunkowych.

Zarzucono im przyjmowanie fikcyjnych faktur, nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, podawanie nieprawdziwych danych w deklaracjach dla podatku VAT, w wyniku czego doprowadzili do uszczuplenia należnego podatku od towarów i usług.

Podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, zobowiązali się do skorygowania deklaracji i  uiszczenia należności publicznoprawnych oraz wnieśli o dobrowolne poddanie się karze.

W czerwcu 2018r. prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu skierował do Sądu Rejonowego w Częstochowie oraz do Sądu Rejonowego do Bydgoszczy akty oskarżenia przeciwko w/w. Grozi im kara - do 8 lat pozbawienia wolności.