• Grafika zdjęcie główne góra strony
  • Grafika zdjęcie główne góra strony

Akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw karno - skarbowych związanych z obrotem paliwami

W marcu 2018r.  Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia w sprawie o sygn. RP II Ds. 26.2017 przeciwko pięciu członkom zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w 2014r. na terenie Wrocławia, Łodzi, Jastrzębia Zdroju oraz innych miejscowości na terenie Polski, której celem było popełnianie przestępstw karno - skarbowych związanych z obrotem paliwami i wprowadzaniem oleju napędowego do obrotu w Polsce z pominięciem należności publicznoprawnych, skutkujących uszczupleniami podatkowymi, poświadczenie nieprawdy w dokumentach oraz podejmowanie czynności mających na celu udaremnienie i znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków finansowych pochodzących z popełnienia czynów zabronionych.

Oskarżeni działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie z innymi osobami, m. in. wystawiali nierzetelne faktury sprzedaży paliw płynnych o łącznej wartości 17 081 005,58zł, wiedząc, że nie odzwierciedlają one rzeczywistych transakcji oraz potwierdzają dokonywanie nie mających miejsca operacji handlowych, dopuścili się tzw. „prania brudnych pieniędzy” na kwotę 5 252 619,00zł polegającego na przepuszczaniu tych środków przez fikcyjne spółki, pełniące rolę operatorów i znikających podatników, doprowadzili Skarb Państwa do uszczuplenia należności publicznych dużej wartości w postaci podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 4 550 148,00zł, sprowadzając do Polski z Niemiec olej napędowy w ilości nie mniejszej niż 4 997 310 litrów i nie ujawniając przy tym właściwym organom przedmiotu i podstaw opodatkowania, a także nie składając deklaracji podatkowych lub składając nierzetelne deklaracje za pośrednictwem tzw. spółki bufora.

Śledztwo prowadzone było w zakresie podmiotowym przeciwko 36 osobom. Kilkukrotnie wyłączano materiały do odrębnego postępowań, w  których skierowano już akty oskarżenia do właściwego sądu.